Nowości

Dlaczego warto inwestować w Izraelu i nawiązywać kontakty handlowe z izraelskimi partnerami

Dlaczego warto inwestować w Izraelu i nawiązywać kontakty handlowe z izraelskimi partnerami.

Dlaczego warto inwestować w Izraelu i nawiązywać kontakty handlowe z izraelskimi partnerami.

Jak podaje Bankiem Izraela w styczniu i w lutym 2015 zostało zainwestowanych w Izraelu 1.6 miliardów dolarów przez obcych inwestorów w hi-tecku, w branżach tradycyjnych i w nieruchomościach; 8.3 miliardów dolarów zainwestowano w roku 2014, oraz 30 miliardów dolarów w latach 2012 – 2014.

W izraelskich zabezpieczeniach cybernetycznych świat inwestuje 10 % cyber-inwestycji i eksport tej gałęzi przekroczył 3 miliardy dolarów dochodu.

Izraelski hi-tec wzrasta szybciej od innych począwszy od końca lat 90-tych. Izraelskie start-up’y sprzedawane są światowym gigantom za miliardy dolarów.

Wskaźnik rozwoju w wysokości 3% jest na podobnym poziomie co w USA, ale wyższy od średniej OECD, gdy jednocześnie bezrobocie jest niższe od średniej OECD.

Izraelskie inowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologi, rolnictwa, odnawialnych źródeł energii sprzedawane są na całym świecie.

Między Polską a Izraelem istnieje Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jej postanowienia pozwalają na swobodny przepływ kapitału i rozliczanie przychodów osiąganych w każdym z państw. Izrael zmienia swoją politykę importową. Otwiera się szeroko na import produktów żywnościowych, znoszone są ograniczenia w zakresie importu mięsa, serów, płodów rolnych. Polskie produkty coraz częściej znajdują swoje miejsce na półkach izraelskich supermarketów. Polskie produkty żywnościowe stają się cenione na rynku izraelskim.

Polska i Izrael są stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów regulującej wszelkie zagadnienia sprzedaży towarów i kolizji praw w międzynorodowej wymianie handlowej.

Polskie firmy wykonują coraz więcej specjalistycznych projektów na terenie Izraela, jako wykonawcy, podwykonawcy. Polscy specjaliści są bardzo cenieni. Korzystne zmiany w izraelskich przepisach wizowych – zezwolenia na pracę i wizy dla pracowników – pozwalają zapewnić stałą obsługę długofalowych projektów przez polskich specjalistów.

Adres Kancelarii

Hawel-Tocker & Co. posiada bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych transakcji handlowych. Główne biuro Hawel-Tocker & Co. znajduje się w Tel Awiwie, pozostałe dwa oddziały znajdują się w Krakowie i Warszawie.

TEL AVIV

51-201 BNEI-BRAK
B.S.R. Tower 2 (15th floor)
1 Ben-Gurion Rd.
ISRAEL
Tel: +972-3-5781091
Fax: +972-3-6199386
tocker@polishlaw.co.il

KRAKÓW

31-038 KRAKÓW
Starowiślna St. No 19 Apt 9
POLAND
Tel/Fax: +48-12-4213103
haweltocker@poczta.internetdsl.pl

WARSZAWA

00-697 WARSZAWA
LIM CENTER (13th floor no 1308)
Aleje Jerozolimskie 65/79

Nowości

Dlaczego warto inwestować w Izraelu i nawiązywać kontakty handlowe z izraelskimi partnerami.

2016-05-05

Izrael mimo, że jest niewielkim krajem jest chłonnym rynkiem zbytu, gospodarka Izraela, mimo nie łatwej sytuacji geopolicznej, jest na poziomie światowej elity. Jak podaje Bankiem Izraela w styczniu i w lutym 2015 zostało zainwestowanych w Izraelu 1.6 miliardów dolarów przez obcych inwestorów w hi-tecku, w branżach tradycyjnych i w nieruchomościach; 8.3 miliardów dolarów zainwestowano w roku 2014, oraz 30 miliardów dolarów w latach 2012 – 2014.

Czytaj więcej