Obszary Praktyki

Praktyka kancelarii Hawel-Tocker & Co. obejmuje obszary prawa cywilnego i gospodarczego. Oferujemy komplesową obsługę transakcji handlowych, przetargów, komplesowe dorardztwo prawne dla firm polskich działających w Izraelu, zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, w sprawach spadkowych, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa polskiego oraz spraw z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, tj. uznanie i wykonanie orzeczeń sądów państw obcych.

Obsługę prawną prowadzimy w języku polskim, hebrajskim i angielskim.

Obsługa transakcji handlowych

W ramach obsługi transakcji handlowych oferujemy prowadzenie negocjacji handlowych, opiniowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów handlowych, zapezpieczenie płatności za sprzedawane towary i usługi, zezwolenia na import/export towarów, doradztwo podatkowe, rozwiązywanie sporów powstałych przy ich realizacji. Wspieramy naszych Klientów w nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych oraz doradzamy najlepsze rozwiązania prawne i biznesowe uwzględniające regulacje prawne polskie i izraelskie.

Doradztwo prawne dla firm polskich działających w Izraelu

Dla firm chcących prowadzić samodzielnie bądź w połączeniu z partnerami izraelskimi działalność gospodarczą w Izraelu Hawel-Tocker & Co. oferuje pełny zakres usług w obszarze prawa spółek handlowych. Zajmujemy się tworzeniem i rejestracją spółek, rejestracją odziałów spółek zagranicznych, wprowadzamy inne formy działalności dla podmiotów zagranicznych tj jak reprezentacja fiskalna. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form działalności zagranicznych podmiotów gospodarczych w Izraelu.

Pomagamy przy pozyskiwaniu krótko i długo terminowych zezwoleń na pracę dla pracowników firm prowadzących działalność w Izraelu. Rodzaje dostępnych wiz dla pracowników specjalistów.

Przygotowujemy umowy partneskie i umowy o współpracy gospodarczej.

Swiadczymy pomoc prawną we wszystkich aspektach dotyczących transakcji fuzji i przejęć (M&A) spółek działających na rynku polskim i izraelskim, w tym na zlecenie naszych Klientów przeprowadzamy audyt prawny (due diligence) niezbędny przed dokonaniem tego typu transakcji

Zapewniamy także doradzwo podatkowe oraz obsługę księgową prowadzoną przez powiązane z naszą kancelarią biuro rachunkowo-podatkowe.

Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

Firmom i osobom prywatnym oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych na tererenie Izraela, uznawanie wyroków obcych na terenie Izaraela oraz egzekucję wierzytelności.

Komplesowa obsługa w sprawach spadkowych

Prowadzimy sprawy spadkowe na terenie Izraela i Polski, stwierdzenie praw do spadku, uznanie testamentu, zarząd majątkiem spadkowym. Informacja dotycząca orzekania w sprawach spadkowych.

Obsługa prawna i doradztwo podatkowe

Firmom i osobom prywatnym oferujemy kopleksową obsługę prawną i doradztwo podatkowe.

Usługi notarialne

Usługi notarialne w Izraelu – potwierdzenia podpisu, uwierzytelnianie dokumentów, uwierzytelnione tłumaczenia w językach polskim, hebrajskim i angielskim.

Adres Kancelarii

Hawel-Tocker & Co. posiada bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych transakcji handlowych. Główne biuro Hawel-Tocker & Co. znajduje się w Tel Awiwie, pozostałe dwa oddziały znajdują się w Krakowie i Warszawie.

TEL AVIV

51-201 BNEI-BRAK
B.S.R. Tower 2 (15th floor)
1 Ben-Gurion Rd.
ISRAEL
Tel: +972-3-5781091
Fax: +972-3-6199386
tocker@polishlaw.co.il

KRAKÓW

31-038 KRAKÓW
Starowiślna St. No 19 Apt 9
POLAND
Tel/Fax: +48-12-4213103
haweltocker@poczta.internetdsl.pl

WARSZAWA

00-697 WARSZAWA
LIM CENTER (13th floor no 1308)
Aleje Jerozolimskie 65/79

Nowości

Dlaczego warto inwestować w Izraelu i nawiązywać kontakty handlowe z izraelskimi partnerami.

2016-05-05

Izrael mimo, że jest niewielkim krajem jest chłonnym rynkiem zbytu, gospodarka Izraela, mimo nie łatwej sytuacji geopolicznej, jest na poziomie światowej elity. Jak podaje Bankiem Izraela w styczniu i w lutym 2015 zostało zainwestowanych w Izraelu 1.6 miliardów dolarów przez obcych inwestorów w hi-tecku, w branżach tradycyjnych i w nieruchomościach; 8.3 miliardów dolarów zainwestowano w roku 2014, oraz 30 miliardów dolarów w latach 2012 – 2014.

Czytaj więcej